Pro Info Design

Pro Info Design je kompanija specijalizovana za dizajniranje, izradu, optimizaciju i održavanje WEB sajtova. Uz nas možete biti sigurni da će vaš projekat ostvariti odličan povratak investicije (ROI).

Šta možemo da uradimo za vas?

WEB dizajn

Izrada web sajtova

SEO optimizacija

Održavanje web sajtova

Pro Info doo

Pro Info Design i Pro Info Soft su deolovi firme Pro Info doo nastale u cilju da pruži kompletnu informatičku uslugu jednom korisniku.


Pro Info design se specijalizovala za izradu internet sajtova, dok Pro Info Soft pruža uslugu projektovanja, izgradnje i implementacije programa za poslovanje.

Kontakt

Pro Info doo
Sonje Marinković 16
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 456 763
E-mail: office@proinfo-design.com
Skype: poziv, dopisivanje

CMS

"Svako dete je umetnik.
Problem je ostati umetnik kada porasteš."

Pablo Picasso

WEB design

CMS

cmsSistem za upravljanje Web-sadržajem (Content Management system) skraćeno CMS, je sistem koji pruža široku lepezu centralizovanih i ne-centralizovanih alata za kreiranje, izmenu, pregled i postavljanje sadržaja (kao što su dokumenti, text, slike, video..).

Upravljanje se odvija pomoću skupa centralizovanih i decentralizovanih alata i procesa koji osiguravaju koherentnost i validnost elektronskog sadržaja.

Pojednostavljenjem procesa održavanja sajta korisnik je u stanju da sam vrši izmene u sadržaju sa bilo kog mesta i bilo kada. Za upravljanje CMS sistemima nije potrebno napredno informatičko znanje.

Nisu svi CMS sistemi isti. Oni se razlikuju po mogućnostima, nameni, upotrebljivosti i performansama. CMS sisteme koji se mogu naći na tržištu podelićemo u 3 grupe:

 • CMS otvorenog koda (eng. open source).
  U ovu grupu spadaju CMS kao što su Drupal, Joomla ili Wordpress. Ovo je ubedljivo najrasporostranjenija grupa. Odlikuje je ih da su besplatni za korišćenje i svako ih može koristiti bez ograničenja. Ove sisteme svakodnevno unapređuju sami korisnici CMS-a koji mu proširuju funkcionalnosti i prave grafičke šablone.

  Prednost korišćenja sistema iz ove grupe je niska cena i odlične mogućnosti. Ono sto je bitno istaći, ogromna vrlina prilikom korišćenja ovog sistema je to što vaš sajt nije vezan za firmu koja vam je razvila sajt. Drugim rečima, u slučaju da niste zadovoljni uslugama firme koja vam je inicijalno razvila sajt u svakom trenutku možete dorađivanje i održavanje da poverite drugoj firmi ili pojedincu. Pošto je ovo i najpopularnija grupa CMS sistema nije teško naći stručnjake koji bi preuzeli vaš sajt. Takođe je moguće promeniti i server na kom je sajt hostovan.

  Mane su što ne postoji odgovorna osoba koja bi garantovala za sistem. Čak ni firma ili pojedinac koji su vam razvili sistem ne mogu vam dati ovu garanciju. Takođe, ne postoji tehnička podrška u pravom smislu te reči. Odgovore na vaša pitanja morate potražiti od zajednice CMS sistema preko raznih foruma ili biblioteka znanja.
 • Komercijalni CMS.
  CMS sisteme iz ove grupe razvile su specijalizovane kompanije u svrhu prodaje. Ovi sistemi nalaze svoju upotrebu kod većih projekata jer je cena nabavke i održavanja CMS-a ovog tipa daleko veća. Prednost je to što sarađujete direktno sa kompanijom koja je razvila sistem, tako da uvek znate kome da se obratite za dodatne zahteve ili za korisničku podršku. Ukoliko imate veći budžet i pronađete kompaniju koja će korektno obavljati svoje obaveze, ovo je pravo rešenje za vas. Treba pažljivo odabrati kompaniju koja će isporučiti sistem jer to što je plaćen ne znači da je i bolji. Imajte na umu da kada se opredelite za jednu kompaniju da ćete ostati vezani za nju za sve delatnosti koje se tiču WEB sajta.
 • CMS razvijen za posebnu namenu.
  Ove sisteme razvijaju specijalizovane firme ali za potrebe jednog određenog projekta. Oni su maksimalno orjentisani ka ispunjenju konkretnih ciljeva projekta i nisu namenjeni masovnoj prodaji. Pošto su namenjeni konkretnom projektu, gde su mnogi faktori pod kontrolom isporučioca, ove sisteme odlikuje velika pouzdanost. Konkretno, ne moraju da misle o podržanosti različitih baza podataka, verzijama programskog servera i internet servera, različitim karakter setovima itd. CMS iz ove grupe je najskuplji i svoju primenu nalazi samo u malom broju projekata. Takođe, potrebno je pažljivo odabrati kompaniju jer se vezujete za nju.

Prednosti koje CMS nudi:

 • Lakoća osvežavanja sadržaja
  Dodavanje sadržaja u mnogome je olakšano putem CMS sistema. Prednost se ogleda u tome što je mnogo lakše menjati sadržaj u browseru nego postavljati stand-alone aplikaciju preko koje možete pristupati HTML kodu vašeg sajta. 
 • Samostalno održavanje sadržaja
  Putem CMS-a sadržaj možete osvežavati, menjati ili brisati bilo kad poželite i sa bilo kog računara koji ima vezu sa internetom.
 • Razdvojenost sadržaja od dizajna
  Izmena template-a na tradicionalan način je dug i zamoran posao i najčešće se naplaćuje kao dodatna usluga. Koristeći CMS u stanju ste da promenite template i samim tim i izgled vašeg sajta kad god to poželite.
 • Stalna unapređenja CMS-a
  Za razliku od CMS-a, završetkom razvoja sajta na tradicionalan način dolazimo do gotove robe. CMS poseduje široku bazu korisnika koji unapređuju CMS u vidu zakrpa i novih dodataka koji se mogu naknadno dodavati.
 • Dodaci koji unapređuju funkcionalnost
  Instaliranjem pluginova i drugih dodataka možete povećati funkcionalnost vašeg sajta. Postoji mnogo različitih dodataka koje možete sa lakoćom da uklopite u vaš sajt, bez potrebe za kontaktiranjem programera.
 • Podrška ostalih korisnika
  Ukoliko se desi da ne razumete određenu funkciju unutar CMS-a uvek možete postaviti pitanje na nekom od foruma gde se okupljaju korisnici koji poseduju dati CMS.
 • Sadržaj postavljen unutar baze podataka
  Baza podataka je zaslužna za lako održavanje sadržaja. Ona vam omogućava da sa lakoćom dodajete, menjate ili brišete sadržaj. Kao dodatna mera opreza, baza podataka vam omogućava da sačuvate sve podatke unutar nje i tako dodatno osigurati postojanost vaših podataka.

Autor: Robert Kiš - 3 Jun, 2010

Bookmark and Share