Pro Info Design

Pro Info Design je kompanija specijalizovana za dizajniranje, izradu, optimizaciju i održavanje WEB sajtova. Uz nas možete biti sigurni da će vaš projekat ostvariti odličan povratak investicije (ROI).

Šta možemo da uradimo za vas?

WEB dizajn

Izrada web sajtova

SEO optimizacija

Održavanje web sajtova

Pro Info doo

Pro Info Design i Pro Info Soft su deolovi firme Pro Info doo nastale u cilju da pruži kompletnu informatičku uslugu jednom korisniku.


Pro Info design se specijalizovala za izradu internet sajtova, dok Pro Info Soft pruža uslugu projektovanja, izgradnje i implementacije programa za poslovanje.

Kontakt

Pro Info doo
Sonje Marinković 16
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 456 763
E-mail: office@proinfo-design.com
Skype: poziv, dopisivanje

Internet brending

"Svako dete je umetnik.
Problem je ostati umetnik kada porasteš."

Pablo Picasso

WEB design

Značaj internet brendinga

Imate odličan poizvod i krenuli ste sa marketing kampanjom. Uložili ste značajna sredstva u  PR, brošure, kataloge, direktnu prodaju, promocije, bilborde, radio reklame i TV spotove, ali ne i u internet prezentaciju. Da li je danas dovoljan brending bez internet brendinga? Tajna uspešnog brendinga je konzistentost.  Jednaku pažnju je potrebno posvetiti svim markentiškim akcijama.

Da bi kompanija bila prepoznatljiva mora da ima jasno izgrađen identitet.
Vizuelni utisci prodiru u svest potrošača i određuju njihovo ponašanje. Kompanija se vizuelno predstavlja kroz ime, logo, simbole, štampani materijal, uniforme, obeležja proizvoda, eksponate,izložbene štandove...
Internet prezentacija je jedan od najvažnijih načina vizuelnog prestavljanja kompanije. Danas se najveći broj ljudi prvi put susretne sa kompanijom na internetu. Jedna od najvećih grešaka je neadekvatan dizajn internet prezentacije. Ukoliko simboli, boje, i fontovi nisu isti kao i oni koje kompanija koristi za drugi reklamni materijal doći će do zabune. Kompanija mora da ostane dosledna kako bi zadržala svoj vizuelni identitet. Sve ono što se na sajtu nalazi mora da odražava filozofiju kompanije.  Neadekvatno predstavljanje brenda na internetu vodi njegovoj degradaciji u realnom svetu.

Brend je ono što kompanija ili proizvod predstavljaju u svesti potrošača.
Do svesti potrošača možemo dopreti komunikacijom. Upravo internet može da omogući tu interakciju na najbolji način. Internetom je omogućeno da komunikacija između kompanije i potrošača postane dvosmerna, za razliku od drugih medija gde kupac može da bude samo pasivni učesnik.  Uz pomoć interneta lakše se dolazi do povratnih informacija o željama i potrebama kupaca, i moguće je pravovremeno reagovanje na promene u okruženju i potrebe tržišta.

Internet brending je postao najvažniji deo brendinga, uzimajući u obzir veličinu i uticaj interneta kao medija. Suština je pozicionirati vaš proizvod ili uslugu u opšteprihvaćen pojam ili pojavu u svesti internet korisnika.

Preporučujemo odličan blog o marketingu putem društvenih medija.

Autor: Nikolina Petrović - 4 Jun, 2010

Bookmark and Share