Pro Info Design

Pro Info Design je kompanija specijalizovana za dizajniranje, izradu, optimizaciju i održavanje WEB sajtova. Uz nas možete biti sigurni da će vaš projekat ostvariti odličan povratak investicije (ROI).

Šta možemo da uradimo za vas?

WEB dizajn

Izrada web sajtova

SEO optimizacija

Održavanje web sajtova

Pro Info doo

Pro Info Design i Pro Info Soft su deolovi firme Pro Info doo nastale u cilju da pruži kompletnu informatičku uslugu jednom korisniku.


Pro Info design se specijalizovala za izradu internet sajtova, dok Pro Info Soft pruža uslugu projektovanja, izgradnje i implementacije programa za poslovanje.

Kontakt

Pro Info doo
Sonje Marinković 16
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 456 763
E-mail: office@proinfo-design.com
Skype: poziv, dopisivanje

Web tehnologije

"Svako dete je umetnik.
Problem je ostati umetnik kada porasteš."

Pablo Picasso

WEB design

Web tehnologije za razvoj sajta

Razvojem internet tehnologija i pojavom pojednostavljenih verzija programa za razvoj web-sajtova postalo je moguće razviti web-sajt bez pomoći profesionalnih firmi koji se time bave. Međutim, da bi sajt privlačio više posetilaca ali i ostavio pozitivan utisak a samim tim ostvario svoju svrhu i generisao više prihoda, posao bi trebalo prepustiti firmi koja iza sebe ima projekte koji garantuju kvalitet.
Prednosti profesionalno razvijenog WEB sajta:

 • optimizovan sajt za pretraživače,
 • profesionalan i jedinstven dizajn,
 • implementiranje podrške postojećim standardima,
 • intuitivni korisnički interfejs,
 • povećana robusnost sajta,
 • lako održavanje,
 • ušteda na vremenu,
 • podrška.

Da bi obezbedila navedene kvalitete, prilikom izrade WEB sajtova, firma Pro Info koristi najmodernije tehnologije.

 • HTML
  HTML ( HyperText Markup Languag ) je jezik namenjen opisu web strana. Osnovu HTML-a čini kod koji  je grupisan pomoću tag-ova, i sačuvan kao html fajl. Ovaj fajl potom možete pogledati pomoću bilo kog browsera, kao pto su Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome i drugi.
 • CSS
  CSS ( Cascading StyleSheet ) ili lista kaskadnih stilova, se koristi radi definisanja izgleda web sajta. Razvijen je 1996. Godine iz potrebe da se dizajn sajta odvoji od samog sadržaja. Uvođenje Css-a donelo je mnogobrojne koristi koje se ogledaju u bržem učitavanju web strane, povećanoj efikasnosti, smanjenju obima koda, brže izrade sajta..
 • JavaScript
  JavaScript je objektno orijentisan programski jezik koji omogućava upravljanje interaktivnim sadržajem. Koristi se radi unapređenja web sajtova, da bi se oni učinili funkiconalnijim i privlačnijim. Podrška za javascript je ugrađena u svaki aktuelan web browser i pokreće se automatski pri susretanju sa sadržajem tog tipa.
 • Flash
  Adobe Flash ( ranije poznat kao Macromedio Flash ), je mltimedijalna platforma namenjena dodavanju interaktivnosti web stranama u vidu animacija, slika i video sadžaja. Prednosti Flash-a ogledaju se u veoma brzom učitavanju i u mogućnosti korišćenja vektorske grafike koja zumiranjem ne gubi na kvalitetu.
 • PHP
  PHP ( Hypertext Preprocessor ) je skript jezik napravljen za generisanje dinamičkih web strana. Cilj jezika je da omogući programerima brži način za razvijanje dinamičkih web strana. PHP se izvršava na serveru uzimajući PHP kod na ulazu i generišući web stranicu kao izlaz.
 • CMS
  CMS (Content Management System) - sistem za upravljanje sadržajem, koji dozvoljava korisniku lak pristup postavljenom sadržaju sa mogućnostima brisanja, dodavanje ili izmene sadržaja. Neki CM sistemi omogućavaju i kreiranje sigurnosnih kopija celog sajta, radi dodatne sigurnosti u integritet podataka. Lakoća korišćenja i mogućnost upravljanja sadržajem sa bilo kog mesta čine CM sisteme veoma dobrim rešenjem za svakog korisnika.

Autor: Robert Kiš - 3 Jun, 2010

Bookmark and Share